Oferta

Wykonywane przez nas usługi:

1. Usługi projektowe:

 • projekty koncepcyjne i techniczne ogrodów oraz innych terenów zielonych,
 • aranżacja zieleni na tarasach i balkonach,
 • inwentaryzacja istniejących terenów zielonych,
 • projekty systemów automatycznego nawadniania;
 • 2. Usługi wykonawcze:

 • zakładanie ogrodów i innych terenów zielonych w oparciu o projekty własne jak również innych projektantów,
 • zakładanie trawników (z rolki, z siewu),
 • prace ziemne, niwelowanie terenu, poprawianie struktury gleby, zmiana pH gleby, formowanie nasypów, umacnianie skarp itp.,
 • wykonywanie nasadzeń uzupełniających w istniejących założeniach ogrodowych,
 • zakładanie rabat, wrzosowisk, skalniaków oraz "ogrodów w donicach",
 • budowa małej architektury ogrodowej; murki oporowe, altany, pergole, trejaże, itp.,
 • budowa ścieżek i innych nawierzchni ogrodowych; bruk ozdobny, kostka betonowa, kamień, żwir i inne,
 • zakładanie systemów automatycznego nawadniania,
 • montaż systemów oŸ wietlania ogrodowego;
 • 3. Usługi pielęgnacyjne:

 • biologiczna i chemiczna ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami,
 • nawożenie roślin (nawozy naturalne oraz chemiczne),
 • cięcie pielęgnacyjne roślin (odmładzające, prześwietlające, sanitarne i inne),
 • wycinanie oraz karczowanie drzew i krzewów,
 • przycinanie żywopłotów,
 • przesadzanie drzew i krzewów,
 • odchwaszczanie rabat i trawników (mechaniczne, chemiczne),
 • ściółkowanie korą, zrębkami, żwirem itp.,
 • koszenie trawników,
 • renowacja trawników; aeracja, wertykulacja, piaskowanie, wałowanie, dosiewanie, nawożenie,
 • grabienie i wywóz pokosu, liści oraz innych materiałów organicznych,
 • ochrona roślin na zimę (agrowłóknina, stroisz, słoma itp.);
 • 4. Usługi dodatkowe:

 • sprzątanie po budowie, usuwanie odpadków organicznych i nieorganicznych,
 • formowanie i utrzymywanie bonsai,
 • świąteczna dekoracja roślin i innych elementów w ogrodzie,
 • odśnieżanie dachów i posesji;
 • 5. Usługi konserwatorskie:

 • konserwacja systemów automatycznego nawadniania,
 • czyszczenie zbiorników wodnych, kaskad, fontann itp.,
 • czyszczenie i udrażnianie rynien oraz rur spustowych,
 • renowacja elementów małej architektury;
 •